Zondige Zeeuwen

Peter van Druenen, Peter de Jonge en Peter Sijnke

Ook de scheve schaats wordt in het Zeeuwse landschap met regelmaat bereden. Soms is het een korte kur, gevolgd door spijt, en soms een levenslange marathon waaruit geen ontsnappen mogelijk is. En het publiek kijkt geboeid toe, moedigt bewust of onbewust aan, of roept 'boe'. Een oordeel - nooit unaniem - is al snel geveld en moet vaak later worden bijgesteld. Hier worden 41 Zeeuwse scheveschaatsenrijders vanuit historisch-journalistiek oogpunt geportretteerd. Het zijn Zeeuwen in de ruimste zin van het woord. Hun laakbaar gedrag vond plaats van de veertiende eeuw tot in 2015. Een canon is deze lijst van 41 personen niet; ook uw buurman of werkgever ontbreekt waarschijnlijk. Wel biedt dit boek een staalkaart van zeer verschillende karakters en maatschappelijke posities. Tegelijkertijd toont het alle mogelijke soorten wetsovertreding, uit- gevoerd om evenzovele persoonlijke beweegredenen. Als alle andere geschiedenis heeft ook de Zeeuwse historie een donkere kant. Van de gemaakte fouten valt nog steeds te leren.

Daarom is Zondige Zeeuwen een alternatieve toegangspoort tot die geschiedenis. Want boeken over Zeeuwse helden en heiligen zijn er al genoeg.

€ 10,-