Hoe Alva zijn fles verloor

John Brosens

Hoe Alva zijn fles verloor’: het echte verhaal over De Opstand in de Scheldestad in de eerste dagen van april 1572. In de geschiedenisboeken gunt men Den Briel de eer de eerste stad te zijn die de koning van Spanje als vorst afwees. Iedereen kent het rijmpje: op 1 april verloor Alva zijn bril, op aprilletje zes verloor hij zijn fles'. Den Briel is dan de bril, Vlissingen de fles. De teneur is natuurlijk dat Den Briel als eerste stad in de Lage Landen openlijk de kant van Willem van Oranje koos en dat andere steden dat voorbeeld volgden.

€ 12,50