Duizend jaar Goes

Marten Hemminga

Veel steden die hun oude stadspoorten nog hebben, zijn daar trots en zuinig op. Hoe anders is het in Goes. Daar werden de poorten - waaronder de Ganzepoort - een kleine tweehonderd jaar geleden allemaal gesloopt. Geen haan die er naar kraaide..

Het is één van de onderwerpen die aan bod komen in het deze week verschenen boek ‘Duizend jaar Goes’. Hoe het toch komt dat die stadspoorten in Goes allemaal zijn verdwenen, was een onderwerp dat Goesenaar Marten Hemminga buitengewoon intrigeerde.

(Bron PZC)

€ 22,50